About us

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırımcılar, yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklı olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi alarak desteklerden yararlanabilirler.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

 • Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi.
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti
 • Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinde nakit para ödemesi yapılmaz. Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar, ödemekle yükümlü olduğu; Gümrük vergisi, KDV, varsa KKDF, faiz desteği, gelir vergisi stopajını ödemeyerek yararlanırlar. Sigorta pirimi işçi ve işveren hissesi desteklerinde kullanılan Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapıldıktan sonra yararlanmaya başlarlar. Ayrıca yatırım yeri tahsisinden yararlanabilirler. Yatırım Teşvik Belgesi süresi: 3+1,5 olmak üzere 4,5 yıldır.

Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu:

 • Yatırım Teşvik Belgesi toplam harcama tutarı içeriğine,
 • Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı asgari yatırım tutarının aşılmış olmasına,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımın üretim yapabiliyor olmasına, bağlı olarak Yatırım Teşvik belgesi kapatma işlemi kurum tarafından onaylanır. Yatırım Teşvik Belgesi asgari yatırım tutarının aşılmaması, tesisin üretim yapamıyor olması, Makine ve teçhizatın yatırım yerinde olmaması veya eksik olması halinde belge kapatma talebi onaylanmaz.

Yatırım Teşvik Belgesinin müeyyidesi:

Yatırımcının yararlandığı tüm destekler, 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre faiz ve cezaları ile birlikte tahsil edilir.

Hizmetlerimiz:

 • Yatırım Teşvik Belgesi alımı,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Makine teçhizat eklenmesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi revizesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Finansal kiralama devirleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım konu, adres, vergi dairesi v.b. Değişikliklerin yapılması
 • Yatırım Teşvik belgesinin kapatılması

0 212 544 35 45

iletişim
 

çözüm ortağınız

Manine ve Danışmanlık Konusunda
 

0 532 352 97 42

iletişim